Tapasya during Parushan - 2011

Childrens

Name Tapsya Age
Harsh Shah 4 Upvaas & 1 Ekasana 15
Muskaan Shah 4 Upvaas & 1 Beasana 11
Yashvi Vardhan 2 Upvaas & 1 Ekasana 10
Yash Vardhan 1 Upvaas & 1 Ekasana 8
Eesha Doshi 1 Upvaas & 6 Ekasana 16
Divya Doshi 1 Upvaas & 2 Ekasana 12
Shree Doshi 4 Ekasana 11
Neelam Mehta 2 upvaas, 2 aekashana and 1 Beasana 17
Vaishali mehta 2 upvaas, 1 aekashana and 2 Beasana 15
Akshay Mehta 2 Beasana 13
Bijal Mehta 1 upvaas, 2 aekashana and 2 Beasana 12
Bhavya Sheth 1 upvaas 16
Divya Sheth 2 upvaas 10

Adults

Name Tapsya
Devendrabhai Mehta 15 Upvaas
Viralbhai Doshi 11 Upvaas
Shitalben Doshi 8 Upvaas
Amitbhai Vora 8 Upvaas
Diptiben Shah 8 Upvaas
Ritaben Parikh 8 Upvaas
Darshanaben Shah 8 Upvaas
Siddhiben Talatti 8 Upvaas
Binaben Mehta(Devendrabhai's sister) 8 Upvaas