Paryushan Tapasya 2023

Adult Upvaas
Manish Gandhi 21 Upvaas
Narendra D Mehta 11 Upvaas
Pareshbhai Shah 10 Upvaas
Rajivbhai Shah 8 Choviyar Upvaas
Darshnaben D Shah 8 Maun Upvaas
Bhartiben Shah 8 Upvaas
Dhiren Mehta 8 Upvaas
Smit Doshi 8 Upvaas
Siddhiben Talati 8 Upvaas
Devendra Mehta 8 Upvaas
Bina Mehta 8 Upvaas
Heena Doshi 8 Upvaas
Rajesh Shah 8 Upvaas
Vidit Pokharna 8 Upvaas
Mitaben Mehta 8 Upvaas
Deeptiben Shah 5 Upvaas


Youth Upvaas/Tap
Chhavi Pokharna 8 Upvaas
Veer Gandhi Kheer Samudra Tap
Tvisha Jain 5 Upvaas and 5 Ekasana
Ritu Mehta Attham (3 Upvaas), 2 biasana, 1 Upvaas
Moksh Sheth 2 Upvaas, 1 Choviyar Upvaas, 7 days Pratikaman
Aaryan Shah 18 Ekasana
Advika Pudale 4 Ekasana 4 Biasana
Tashvi Jain 4 Biasana· Any kid (under 5) doing any tap will get a $11/- gift card.
· Any kid (5 - 10 years) doing an ekasana or up or more gets a $11/- gift card.
· $51/- gift card for any kid/youth up to 18 years old, doing 4 or more consecutive upvaas.
· Plaque will be given to any youth/adult doing Athai or any higher tapasya for the first time.