Paryushan Tapasya 2022

Name Upvaas
Urviben Sheth 36
Manish Gandhi 30
Ritaben Parikh Shreni Tap
Rajeshbhai Shah 10
Pareshbhai Shah 10
Devendrabhai Mehta 9
Narendrabhai Mehta 9
Saileshbhai Shah 8
Dipakbhai Shah 8
Naliniben Bajaria 8
Diptiben Shah 8
Rajivbhai Shah 8
Mitaben Mehta 8
Bhartiben Shah 8
Dhirenbhai Mehta 8
Nishantbhai Bajaria 8
Komal Meisura 8


Youth Upvaas
Veer Gandhi 16
Vidit Pokharna 8
Chhavi Pokharna 8
Puirv Shah 3 + 1 + 4 Biyasana
Kuuvir Shah 3 + 1 + 4 Biyasana
Aanya Shah 3 + 2 Biyasana
Swasti Jain 3 + 7 Ekasana
Kuruiv Shah 1+1 +1 + 5 Biyasana
Rishabh Mehta 1+1+1+1
Ritu Mehta 1+1+1
Anika Jain 1+1+1 + 2 Ekasana
Aaryan Shah 1 + 4 Biyasana
Tvisha Jain 2 + 6 Ekasana
Moksh Sheth 1 + 1 Ekasana
Ruhi Shah 8 Ekasana
Atisha Jain 3 Biyasana
Raina Shah 8 Ekasana
Tashvi Jain 2 BiyasanaAny kid (under 5) doing any tap will get $11/- gift card.
Any kid (5 - 10 years) doing an ekasana or up or more get $11/- gift card.
$51/- gift card for any kid/youth 11 to 18 years old, doing 4 or more consecutive upvaas.
Plaque will be given to any youth/adult (JSOCF member) doing Athai (8 Upvaas) or any higher tapasya for the first time.